5-1024x575

Sorun

Yıllardır çözülemeyen, akılcı ve insani yollarla çözülmesine asla yaklaşılmayan bu sorunu irdelediğimizde ÇÖZÜLEMEME nedeni olarak tespitlerimiz şunlardır:

  • > 5199 Hayvan Hakları Koruma Kanununun  ilgili kuruluşlarca tam olarak uygulanmaya konulmaması, uygulama şartlarını yaratmak yerine hayvanları  barınaklarda tutma, itlaf etme (öldürme)  ve ormana terk etme yöntemlerinin devam etmesi,
  • > 5199 Hayvanları Koruma Kanunu ve yönetmeliğinde yaptırımların yetersizliği; yine aynı kanun çerçevesinde görev ve sorumlulukların yeterince formüle edilip, ilişkiler ağının kurulamaması,
  • > Büyükşehir Belediyeleri tarafından, kanunda öngörülen “Hayvan Hastanesi” yatırımının yapılmaması, ilçe belediyelerin aşılama ve kısırlaştırmanın yanında sağlık hizmeti verecek şekilde yapılanmaması,
  • > 5199 Hayvanları Koruma Kanununun mantığının anlaşılamaması; kanunun bu sorunun çözümünde kurumları ve toplumu sorumlu tutarak, birlkte çözüm önermesi.
  • > Türkiye’de OSB’lerin, Kanun  ve yönetmelikte hayvanların korunmasına ilişkin madde olmaması nedeniyle uygulamaya geçmemeleri,
  • > Ülkemizde hem kültürel yapıdan hem de kentleşme olgusundan kaynaklanan nedenlerle, evlerde evcil hayvan bakımının yeterli sayıda olmaması, aynı zamanda sokaklardaki korumasız,  sahipsiz hayvanlara tahammül edilememesi şeklinde ortaya çıkan metropol yaşamı,
  • > Türkiye’de  metropol yaşamındaki  sokak hayvanları durumunun, Avrupa, Kuzey Amerika ve diğer gelişmiş ülkelerin kültür yapısı göz önüne alınmadan kıyaslamaya sokulması, sokaklarda hayvan olmamasının tek uygarlık biçimi olarak algılanması olarak belirtilebilir.