Ne Için OSB’leri Seçtik?

Organize Sanayi Bölgeleri için tespitlerimiz:

> Türkiye’de kentsel gelişme sınırlarının OSB’lerin alanlarıyla bütünleşmiş olması

> OSB sınırlarında ve alanında çok sayıda hayvanın yaşamaya çalışması ve barınması

> Organize sanayi bölgelerinin(254 Adet), 7 bölgede, 77 şehirde  59750 hektarlık bir   alanda, kendi yasası, yönetmeliği ve kuralları olan bir yapılanma oluşturmaları nedeniyle, sokak hayvanlarını korumaya uygun koşullara sahip olması

> OSB yasasında yönetimlerin ve bütçe olanaklarının bağımsız olması

> OSB’ler içinde yer alan firmaların, standart ve çevre kriterleri ile sokak hayvanlarını koruma altına almayı kolaylaştıran yapısı

> OSB’lerin; yaşlı, hasta, özürlü, çocuk v.b. gibi güçsüz nüfustan arınmış demografik yapısının uygulamaya olanak tanıması

> OSB’lerin üretim biçimi ile üretimin vardiya, mesai ve örgütlenme yönteminin, sürekli yaşam biçiminin sokak hayvanlarının korunmasında avantaj sağlaması

> Projenin uygulanması ile bölgedeki güvenlik ve çevre yaklaşımlarıyla bütünleşmiş bir hayvan türünün kontrol ve güvence altına alınması

> Projenin uygulanması ile kişiler tarafından korunmaya alınmamış, yaşamda denetimsiz ve kontrolsüz kılınmış bir türün ve sorunlarının tescillenmiş olması