Projenin amacı; organize sanayi bölgelerinde, sahipsiz=kontrolsuz=evcil sokak hayvanlarının OSB’ler tarafından koruma altına alınarak, sahipli=kontrollü=evcil hayvanlar haline getirilmesi, insanlar için güvenli çevrenin ve birlikte yaşamanın şartlarının sağlanması ve uygulamayı sürdürerek, tüm OSB’ler için model oluşturup yaygınlaştırılmasıdır.
“Organize Sanayi Bölgelerinde Sokak Hayvanları için Sosyal Sorumluluk Projesi”  bir pilot ve “Hayvan Hakları” uygulama modeli niteliğindedir. Birinci Proje 2009 yılında İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesinde, ikinci proje 2011’de (Dilovası) Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesin’de Friterm öncülüğünde başlamıştır.

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Bilinci ile başlattığımız bu projeler ile;

Ne Yaptık?

Sahipsiz hayvan=Kontrolsüz hayvan=Evcil Hayvanlarımızı koruma altına alarak, sahipli, kontrollü hayvanlar olarak sokaklarda yaşamalarının şartlarını yarattık.  Bu kapsamda;

  • > Beslenme, sağlık sorunlarını çözdük.
  • > Belediye ile işbirliği yaparak; KUDUZ AŞILARINI yaptırdık.
  • > Belediye ile işbirliği yaparak; bölgemizdeki tüm hayvanlarımızı KISIRLAŞTIRARAK NÜFUS KONTROLÜNÜ sağladık.
  • > Hayvanlarımızı koruyarak, Bölge çalışanlarımız için İSG (İş Sağlığı ve Güvenliği) yönünden GÜVENLİ ÇEVRE oluşturduk.

Ne Için Yaptık?

  • > Kurumsal Sosyal Sorumluluk; kurum ve kuruluşların toplumun ekonomik, sosyal, kültürel ve çevresel kaygılarını kendi istekleriyle faaliyetlerinin ve paydaşlarıyla ilişkilerinin bir parçası haline getirmesi ve tüm paydaşlarına ve topluma karşı  ETİK VE SORUMLU davranması, bu yönde kararlar alması ve uygulamasıdır.  Bu projede de sosyal sorumluluk bilinci bir farkındalık oluşturulması ve bu bilincin yaygınlaştırılması söz konusudur.
  • > 5199 Hayvanları Koruma Yasasının ve Uygulama Yönetmeliğinin temel ilkesi olan “Yaşam Hakkına Saygı” yı hayata geçirerek, Uygulanabilirliğini  ve Sürdürülebilirliğini hedefledik.
  • > Modern biyolojinin en yeni verileri ışığında, doğal denge çerçevesinde bulunan bütün türlerin var olma haklarının eşitliği üzerine kurulu bir ETİK’in (ahlakın) kurallarını öneren HAYVAN HAKLARI EVRENSEL BİLDİRGESİ’ni hayata geçirmeyi hedefledik.
  • > Çevre Hukuku ve Hayvan Hakları hukukunu birlikte yorumlayarak, ekosistemi bir bütün olarak ele alarak, insanla doğa arasındaki uyumu sağlayacak bir yaklaşımı proje bazında OSB’lerde gerçekleştirmeyi hedefledik.
  • > Organize Sanayi Bölgelerinde Sokak Hayvanları için Sosyal Sorumluluk Projesi ile sokak hayvanları sorununu, BİYOETİK alana çekerek, biyolojik yaşamın, ekonomik olarak değil, AHLAKİ olarak sorgulanmasını hedefledik.
  • > Organize sanayi bölgelerinin(254 Adet), 7 bölgede, 77 şehirde  59750 hektarlık bir   alanda, kendi yasası, yönetmeliği ve kuralları olan bir yapılanma oluşturmaları nedeniyle, sokak hayvanlarını korumaya uygun koşullar olduğunu göstermeyi hedefledik.